‘Leporellos in Black and White’ by Rik Lina

in ARTTRA gallery
AMSTERDAM
From 4 January to 12 February 2013
Opening on Friday, January 4 from 17:00 to 19:00

Rik Lina Art
Rik Lina – in his atelier in Amsterdam 2012
 

BLACK AND WHITE

My drawings and black and white paintings have their origin in nature, they are not “after nature” but arise from being and working in nature. From childhood I have done that, and this was influenced by painters who did, especially the ancient Chinese and Japanese masters – also working with the raven black ink on the white paper – climbing over the mountains. As for me as for them nature is my only teacher. It is also the risk that this involves that attracts me: the final of the progress of the work, put at stake with each new stroke of the brush. Indeed, pure black and white is the hardest thing existing, it is about form and its movement in space, not only compared to the other forms, but also in time. My work is calligraphic and automatic, I write and describe that which I perceive and feel, and leave it to the work itself to find a decisive form for it. Because I always draw in nature, preferably in desolate places, much of what I experience there ends up into my work. So find the remarkable leporello’s I use their origin in the liana-vines in the trees of the rainforest and in the kelp-plants (algae) that grow up from the deep-seabed. Besides this, the leporello is the form of the oldest book in the world: the zigzag folded script in a folder.

— Rik Lina, Cabo Mondego – Portugal 2012

For more information:
Marianne Schutte, ARTTRA tel. 020-6259303
Second Boomdwarsstraat 4, 1015 LK Amsterdam
www.arttra.nl or [email protected]

Open Monday to Friday 10.00 – 17.00
 
—————————————————————————
GALERIE

Tentoonstelling ‘Leporellos in Black and White’ van Rik Lina
in de ARTTRA galerie

Van 4 januari tot en met 12 februari 2013
Opening op vrijdag 4 januari van 17.00 tot 19.00 uur

BLACK AND WHITE

Mijn tekeningen en zwart-wit schilderijen hebben hun oorsprong in de natuur, ze zijn niet “naar de natuur” maar ontstaan naar het zijn en het werken in de natuur. Van jongs af aan heb ik dat gedaan en werd hierbij beïnvloed door schilders die dat ook deden, met name de oude Chinese en Japanse meesters, die immers ook werkten met de ravenzwarte inkt op het spierwitte papier, klimmend over de bergen. Net zo voor mij als voor hen was de natuur de enige leermeester. Het is ook het risico waarmee dit gepaard gaat dat mij aantrekt: het onherroepelijke van de voortgang van het werk, dat met elke nieuwe streek op het spel wordt gezet. Immers, puur zwart-wit is het moeilijkste dat bestaat, het gaat hier om de vorm en haar beweging in de ruimte, niet alleen ten opzichte van de andere vormen, maar ook in tijd. Mijn werk is calligrafies en automaties, ik schrijf en beschrijf datgene dat ik waarneem en voel en laat het over aan het werk zelf om er een beslissende vorm voor te vinden. Omdat ik altijd teken in de vrije natuur, het liefst op onherbergzame plaatsen, komt veel van wat ik daar meemaak in het werk terecht. Zo vinden de merkwaardige leporello’s die ik gebruik hun oorsprong in de lianen in de bomen van het regenwoud en de kelpplanten (algen) die vanaf de zeeboden naar de waterspiegel groeien. Hiernaast is de leporello de vorm van het oudste boek ter wereld: het zigzag opgevouwen schrift in een omslag.

— Rik Lina, Cabo Mondego – Portugal 2012

Voor meer inlichtingen:
Marianne Schutte, ARTTRA tel . 020-6259303
Tweede Boomdwarsstraat 4, 1015 LK Amsterdam
www.arttra.nl of [email protected]

open maandag tot vrijdag 10.00 – 17.00 uur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *